Thuê Wifi du lịch – Gắn Sim – XuanHieuTelecom

Thuê Wifi du lịch – Gắn Sim

$40,000.00 $30,000.00

Thuê bộ phát Wifi quốc tế gắn sim

  • Phát Wifi kiêm sạc dự phòng dung lượng cao
  • Sử dụng tất cả các quốc gia
  • Block 5 ngày – 30K/ngày
  • Block 10 ngày – 25K/ngày

 

 

 

 

Support
0942686282